Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brunotti Beachcamp Family neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Brunotti Beachcamp Family in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Van u als websitebezoeker:

 • - Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd), waaronder Internetbrowser en apparaat type.

Wanneer u het contactformulier verzend:

 • - Voor- en achternaam
 • - E-mailadres
 • - Telefoonnummer
 • - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

Wanneer u een boeking plaatst:

 • - Voor- en achternaam
 • - Adres, postcode, plaats en land
 • - E-mailadres
 • - Telefoonnummer
 • - Mobiel
 • - Geboortedatum
 • - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het plaatsen van de boeking.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Brunotti Beachcamp Family kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brunottibeachcamp-family.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Brunotti Beachcamp Family verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - U te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • - U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;
 • - Uw boeking te kunnen verwerken voor organisatorische en administatieve doeleinden.
 • - Uw gedrag op de website anoniem te analyseren om daarmee onze website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Brunotti Beachcamp Family zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@brunottibeachcamp-family.nl.

Delen met anderen

Brunotti Beachcamp Family verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht - zoals Recranet bij het plaatsen van een boeking en Google voor het analyseren van de website, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brunotti Beachcamp Family blijft verwerkingsverantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoeken

Brunotti Beachcamp Family gebruikt verschillende soorten cookies om de websitebezoeken in kaart te brengen, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Brunotti Beachcamp Family hebben, stuur dan een verzoek naar info@brunottibeachcamp-family.nl. Brunotti Beachcamp Family wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Brunotti Beachcamp Family u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Brunotti Beachcamp Family zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Brunotti Beachcamp Family veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

Wij nemen het echt serieus
Brunotti Beachcamp Family neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@brunottibeachcamp-family.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 15/05/18.

Brunotti Beachcamp Family

Locatie

Camping Les Sableres (Municipal)
Boulevard du Marensin
40480 Vieux Boucau
Frankrijk

Het Beachcamp bevindt zich 150m achter de receptie.

Contactgegevens:
M +31 6 413 078 62
E info@brunottibeachcamp-family.nl

©2023 Brunotti Beachcamp Family • PrivacyVoorwaarden

Proclaimer • Webontwikkeling: 2nd Chapter BV

Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators